Somepalvelut logo

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679)

Laadittu 01.01.2019


Rekisterin nimi

Suomen SomePalvelut Oy


Rekisterinpitäjä

Suomen SomePalvelut Oy, Oulu, Y-tunnus 2964326-1

Limingantie 6 a5, Oulu

0409824856


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Miika Lund

0409824856

miika@somepalvelut.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.


Rekisterin tietosisältö

•       Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

•       Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

•       Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

•       Tapahtumatiedot

•       Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

•       Rekisteröidyn itse antamat tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot


Tietojen luovutus

Somepalvelut luovuttavat asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus

Rekisteriä käyttävät vain SomePalvelut Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Somepalvelut Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.


Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679)

Laadittu 01.01.2019


Henkilötietolain 6 luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.