Kaikki alkaa sähköpostimarkkinointi kohderyhmästä

Sähköpostimarkkinointi on nimensä mukaisesti markkinointia ja viestintää sähköpostin välityksellä. Se on tapa kohdata uusi asiakas ja se toimii niin B2B-markkinoinnissa, joka tapahtuu yritykseltä yritykselle, kuin B2C-markkinoinnissa, joka on yritysten ja kuluttajien välistä.

Sähköpostimarkkinoinnilla markkinoidaan esimerkiksi yrityksen tuotteita, palveluita tai tapahtumaa tietylle, kohdennetulle ryhmälle, jotka ovat todennäköisimpiä tulevia asiakkaita. Ryhmä muodostuu ihmisistä, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta yritystä kohtaan liittymällä sähköpostilistalle vapaaehtoisesti. Sähköpostimarkkinoinnin parhaita puolia ovat sen kustannustehokkuuden ohella mahdollisuus uudelleenmarkkinoida yrityksen palveluita ja tuotteita jo olemassa olevan sähköpostilistan ihmisille.

Sähköpostilistan luominen on tärkein askel onnistuneessa sähköpostimarkkinoinnissa: on löydettävä potentiaaliset asiakkaat, joille markkinoida yrityksen palveluita ja tuotteita. Esimerkiksi suoramarkkinointikampanjan onnistuminen riippuu vahvasti kohderyhmästä, jolle viesti lähetetään. Kohderyhmän pohtimiseen ja kokoamiseen kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa, sillä markkinointikampanja ei yksinkertaisesti tuota haluttua tulosta, jos kohderyhmä on väärä.

Miten saada yrityksestä kiinnostuneiden ihmisten sähköposteja?

Kun on selvitetty, keitä kohderyhmään kuuluu, on seuraavaksi mietittävä miten heidät löytää ja miten heidän sähköpostiosoitteensa saadaan yrityksen tietokantoihin. Vaihtoehtoja on monia, mutta itse kerätty asiakasrekisteri sekä tietojen ostaminen toisilta yrityksiltä ovat kaksi vaihtoehtoa niistä.

Tietojen ostaminen ei kaikissa tapauksissa ole kovin kannattavaa, koska lista voidaan olla kerätty laittomin tai vähintäänkin kyseenalaisien keinojen kautta, jolloin listalla olevat henkilöt eivät välttämättä ole osoittaneet mitään kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Tällöin kohderyhmä on väärä ja rahaa palaa hukkaan. Pahimmillaan viestit joutuvat suoraa tietä roskapostiin, eivätkä ne tule koskaan nähdyiksi. Omaa listaa ei kannata koskaan myydä, vuokrata tai lainata yrityksen ulkopuolisille.

Tällä hetkellä ehkä yleisimmin käytetty metodi on kerätä kanta-asiakasrekisteriä, asiakkaiden rekisteröityessä palveluun tai sähköpostilistalle verkkokauppatilauksien tai arvontojen yhteydessä. Sähköposteja kannattaa kerätä tarjoamalla esimerkiksi alennusta yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Esimerkiksi usein käytetty ’’Tule kanta-asiakkaaksi, saat 20% alennusta seuraavasta ostoksestasi!’’ kuulostaa monen korvaan houkuttelevalta, koska se sisältää rahallisen edun yrityksen tarjoamiin tuotteisiin. Todennäköisesti vain yrityksen tarjoamista palveluista ja tuotteista kiinnostuneet ja sitä kautta potentiaaliset asiakkaat tilaavat uutiskirjeen, joten postituslistalle päätyy vain kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.

Toinen hyvä vaihtoehto on tarjota mahdolliselle asiakkaalle ilmaista sähköpostiin lähetettävää yritykseen liittyvää, asiakasta aidosti kiinnostavaa sisältöä. Esimerkiksi ravintola voi lähettää sesonkiin sopivia reseptejä tai vaatekauppa ajankohtaisia tyylivinkkejä ja tietoa uusimmista trendeistä uutiskirjeen tilaajilleen. Yritysten sivulla olevan liittymislomakkeen tai pop-upin ulkoasulla ja erilaisilla sisällöillä on todettu olevan vaikutusta postituslistalle liittyvien määrään. Joskus jo yhden sanan muuttaminen voi kasvattaa tätä lukemaa.

Muista siivota sähköpostimarkkinointi listaasi!

Postituslistalla vastaanottajien laatu korvaa määrän. Kun sähköpostit on kerätty vastuullisesti, niin todennäköisesti listalle päätyy vain yrityksestä kiinnostuneita ihmisiä. Kuitenkin ajan kuluessa listalla olevan asiakkaan kiinnostus voi laskea ja lähetetyt viestit jäädä avaamatta.

Asiakkaan passiivisuuteen voi olla monia syitä, mutta tärkeintä on miettiä, mitä sähköpostiin lähetetään seuraavaksi, vai lähetetäänkö ollenkaan. Passivoitumisen välttämiseksi kannattaa yksinkertaisesti kysyä, millaisia viestejä asiakkaat haluavat saada sähköpostiinsa yritykseltä. Jokaisessa asiakaskohtaamisessa kannattaa myös kysyä tietojen päivittämistä, sillä voi olla, että asiakkaan sähköpostiosoite on vaihtunut ja sen takia viestejä ei klikata auki. Lisäksi tietojen päivittäminen auttaa segmentoinnissa.

Jossain vaiheessa tullaan kuitenkin siihen tulokseen, että asiakas ei ole enää niin aktiivinen eikä lue esimerkiksi uutiskirjeitä, jolloin viestit eivät välttämättä enää edes pääse saapuneiden viestien puolelle vaan päätyvät roskapostiin. Onkin tärkeää kasvattaa postituslistaa aktiivisesti uusilla, potentiaalisilla asiakkailla ja poistaa vanhoja passivoituneita asiakkaita.

Markkinoi vastuullisesti sähköpostimarkkinointi strategian avulla.

On kaikkien sähköpostimarkkinointia tekevien yritysten etu, että ihmiset eivät miellä sähköpostimarkkinointia roskapostiksi. Sähköpostimarkkinointiin liittyy paljon negatiivisia ennakkoluuloja roskapostin, liiallisen sähköpostin kuormittamisen ja asiattoman markkinoinnin takia.

Oikeanlaisella sähköpostimarkkinoinnilla saataisiin siis sähköpostimarkkinoinnin mainetta parannettua ja mahdollinen asiakas todennäköisemmin lukemaan lähetetyt viestit. Jokainen viesti, joka menee väärälle henkilölle, on hukkapostitusta eli spämmäämistä, joka huonontaa markkinoinnin tehokkuutta. Markkinointiviestien vastaanottaminen tulee olla vapaaehtoista. Luvatta viestien lähettäminen on sekä epätehokasta, että laitonta tietosuojalain 26-28 § mukaan. Kaikki suoramarkkinointi edellyttää vastaanottajan suostumusta markkinointiin etukäteen.

Esimerkiksi: mikäli asiakas olisi hakenut suoramarkkinointikiellon, mutta hän silti saa sähköpostiinsa markkinointiviestejä, voi hän tehdä selvityspyynnön tietosuojavaltuutetulle. Yritys, joka lähettää viestejä ilman vastaanottajan suostumusta, rikkoo tietoyhteiskuntakaaren säännöstä ja kuluttajansuojalakia. Kuitenkin kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan markkinointiviestejä saa lähettää ilman erillistä lupaa tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin kautta, saa sähköpostiviesteillä markkinoida tuotteen ostajalle vastaavanlaisia tuotteita, joita yritys ostajalle viimeksi myi.

Toinen esimerkki, kuinka kiertää erillisen luvan kysymistä on kertoa kaupan yhteydessä, että ostaja tulee saamaan markkinointiviestejä myöhemmin. Kolmas tapa on kertoa jokaisen markkinointiviestin yhteydessä vastaanottajan oikeuksista kieltää viestien lähettäminen. Tilanteessa, jossa asiakas on ensin liittynyt postituslistalle, mutta myöhemmin merkinneet viestit roskapostiksi, kannattaa merkinneen sähköposti poistaa postituslistalta.

Tunne kontaktisi ja kohdista markkinointi oikeille ihmisille sähköpostimarkkinointi strategian avulla.

Analytiikka helpottaa postituslistan kokoamista. Analytiikan avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi viestien avaus- ja klikkausprosentteja ja sitä kautta kuinka kiinnostuneita postituslistalla olevat ihmiset ovat yrityksen markkinoimasta asiasta. Analytiikkaa seuraamalla yritys saa mustaa valkoisella siitä, miten erilaiset viestit menestyvät eri osa-alueilla. Esimerkiksi joitain viestejä saatetaan avata paljon otsikon perusteella, jolloin avausprosentti on hyvä.

Saman viestin klikkausprosentti eli se, että klikkaako vastaanottaja esimeriksi CTA-painiketta, saattaa jäädä pieneksi. Otsikolla ollaan siis onnistuttu herättämään vastaanottajan huomio, mutta itse viestissä on jotain pielessä. Näin yritys tietää ja pystyy panostamaan seuraavalla kerralla enemmän viestin sisältöön ja tekemään siitä houkuttelevamman. Kaiken kaikkiaan analytiikka paljastaa yrityksen sähköpostimarkkinoinnin, ja kun ongelmakohdat tiedostaa, on ne helpompaa ratkaista.

Analytiikan avulla saatavia avain asemassa olevia tietoja ovat muun muassa:

  • Klikkaukset
  • Avaukset
  • Peruutukset
  • Palautukset
  • Roskapostimerkinnät
  • Ostot
  • Laitetiedot
  • Sijaintitiedot

Kun tiedämme mahdollisesta asiakkaasta iän tai asuinpaikan, niin esimerkiksi paikallista tapahtumaa on helpompi lähteä kohdennetusti markkinoimaan sähköpostitse. Kuvitellaan tilanne, että Oulussa on nuorille tarkoitettu tapahtuma tulossa. Sen kohderyhmä on luonnollisesti nuoret, jotka asuvat Oulussa tai sen lähiseudulla. Tapahtumaa halutaan markkinoida sähköpostimarkkinoinnilla. Viestiä tuskin kannattaa lähettää Helsingissä asuvalle keski-ikäiselle ihmiselle.

Analytiikkaa tarvitaan, jotta yritys kykenee lähettämään viestin oikeille ihmisille, oikeaan aikaan ja oikealla sisällöllä. Sähköpostilistalla voi olla kuitenkin erilaisia ihmisiä esimerkiksi asuinpaikan suhteen. Esimerkiksi mikäli koko maan laajuisella yrityksellä on tietyn tuotteen loppuunmyynti Oulussa, niin tarkasti kohdennetut viestit oululaisille tuottavat huomattavasti paremman tuloksen verrattuna siihen, että viesti olisi lähetetty kaikille listalla oleville massaviestinä. Lain mukaan kuluttajien tietoja saa kerätä suoramainonnan, markkinoinnin ja etämyynnin tarkoituksiin tietyillä ehdoilla. Markkinointirekisterissä kuluttajasta mainittavia tietoja ovat lain mukaan: nimi, yhteystiedot, ammatti tai arvo, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja yksi yksilökohtainen tunnistetieto.

Testaa, vertaile ja analysoi digimarkkinointisi tehokkuutta sähköpostimarkkinointi strategialla.

A/B testaus on yksi osa onnistunutta markkinointia. A/B testauksessa etsitään jatkuvasti parhaiten toimivaa vaihtoehtoa vertaillen testituloksia, ja valitaan aina se, joka on vaihtoehdoista kannattavampi eli tuottaa enemmän hyötyä.

A/B vertailussa tutkitaan erilaisia markkinointiviestejä, jotka voivat poiketa toisistaan esimerkiksi otsikoiden, sisältöjen tai asioiden esitystavan kautta. Vertailua voidaan tehdä tilastojen pohjalta, joita eri alustat tarjoavat. Ihmisten tekemistä toimista jää digitaalisia jälkiä, joista saadaan vertailukelpoisia lukuja, joiden avulla voidaan tutkia ja todeta, kumpi vaihtoehdoista A ja B on tehokkaampi.

A/B testauksessa kannattaa seurata yhtä mittaria kuten esimerkiksi suoran kaupan (direct sales) mittaria. Suoran kaupan mittarista näkee heti, mitkä viestit tuottavat eniten kauppaa yritykselle. Oikea mittari valitaan kuitenkin yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Kun vaihtoehdoista A ja B on saatu selville tehokkain vaihtoehto, vertailua tulee jatkaa. Kokeilemalla ja vertailemassa erilaisia tekijöitä seuraava uusi viesti C voi olla vielä tehokkaampi, kuin sitä edeltänyt. Jatkuvalla vertailulla saadaan selvitettyä yksinkertaisesti mikä toimii ja mikä ei.

Testausta voi tehdä millä asialla tahansa. Voidaan tutkia esimerkiksi sitä, mihin aikaan viesti kannattaa lähettää asiakkaalle. Osa lukee sähköpostiviestejään aamuisin, osa iltaisin, osa satunnaisesti esimerkiksi bussimatkoilla.

Segmentoi sähköpostimarkkinointi asiakkaasi!

Segmentoinnilla yritys jakaa asiakkaat erilaisiin osiin, jotta kullekin osalle voidaan tehdä markkinointia parhaalla mahdollisella tavalla. Segmentointia voidaan tehdä lähes minkä tahansa käyttäytymisen tai ominaisuuden perusteella, jota segmentointityökalut pystyvät seuraamaan. Ihmisistä voidaan luoda tarkkaan rajattuja ryhmiä esimerkiksi sijainnin, iän tai muiden demografisten tekijöiden perusteella. Segmentointi on sitä tehokkaampaa, mitä enemmän kontaktista tiedetään ja siksi potentiaalisten asiakkaiden tietojen kerääminen on kannattavaa kohdennetun markkinoinnin kannalta.

Segmentointi voi alkaa esimerkiksi yrityksen sivulla olevasta pop-upista, jossa uutiskirjeen tilaajalta kysytään perustietoja esimerkiksi sukupuolesta. Luonnollisesti esimerkiksi miehille ei kannata laittaa samaa viestiä kuin naisille kosmetiikkaosaston alennusmyynnistä.

Pienillä asioilla voi olla suuri vaikutus, joten eri tekijöiden vaikutusten tutkimiseen kannattaa kuluttaa aikaa, kun tähdätään hyvään ja tehokkaaseen markkinointiin. Luonnollisesti asiakkaalle, joka lukee useimmiten sähköpostit aamuisin, kannattaa viesti lähettää aamun pikkutunneilla. Sen sijaan, jos viesti lähetetään aamulla asiakkaalle, joka lukee viestit iltaisin, ehtii viesti hukkua päivän mittaan alas muiden sähköpostiviestien sekaan ja se ei päädy välttämättä ollenkaan luetuksi.

On paljon todennäköisempää, että viestin vastaanottaja lukee ylhäällä olevat juuri saapuneet viestit eikä välttämättä alhaalla olevia aikaisemmin saapuneita viestejä varsinkin, jos vastaanottaja saa paljon sähköposteja. Tässä tapauksessa kannattaa vastaanottajat jakaa viestin avausajan perusteella erillisiksi ryhmiksi, jotka saavat viestin eri aikaan. Lähetysajan lisäksi lähetystiheyttä on syytä miettiä. Nykyisin yritysten uutiskirjeet tulevat keskimäärin noin kerran kuukaudessa, joka on erittäin harvoin verrattuna Amerikan tahtiin.

Sähköpostin ulkoasu herättää mielenkiintoa sen vastaanottajassa

Sähköpostiviestin ulkomuoto on seuraava asia, mihin tulisi kiinnittää huomiota. Viestin on oltava selkeä, huomiota herättävä, joukosta erottuva ja ennen kaikkea toimiva. Yhä useampi lukee sähköpostiviestinsä mobiililaitteilla tietokoneen sijaan, joten on tärkeää varmistaa, että viesti toimii ja näyttää oikeanlaiselta myös esimerkiksi puhelimen ruudulla.

Viestin visuaaliseen puoleen on syytä panostaa, sillä kauniisti muotoiltu ja järkevästi muotoiltu viesti saa enemmän aikaan reaktiota vastaanottajissa. Sähköpostiviesteissä on aina tietty tarkoitus ja pyrkimys, joka halutaan saada aikaan. Haluttu reaktio voi olla esimerkiksi tietyn linkin painaminen, jota kautta pääsee esimerkiksi yrityksen verkkokauppaan. Tämän linkin painamiseksi sähköposteihin luodaan CTA eli call-to-action eli toimintakehotenappeja, jotka houkuttelevat viestin vastaanottajaa painamaan linkistä ja toteuttamaan sähköpostiviestin tavoitteen. CTA-napin ulkonäköön ja selkeyteen kannattaakin panostaa ja vertailla niitä A/B testauksen avulla.

Seuraava visuaalinen keino, jotta sähköpostiviesti saadaan luetuksi, on viestin personointi. Ennen saattoi riittää, että otsikkoon kirjoitti vastaanottajan nimen ja antoi viitteitä vastaanottajan asuinpaikasta. Jos kuitenkaan viestin sisältö ei vastaa vastaanottajan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita, on aivan sama, onko hänen nimensä otsikossa mainittu vai ei. Personointiin on panostettava ja asiakkaiden tietoja kerättävä, jotta nykyinen tai tuleva asiakas tuntee lähetetyn viestin olevan merkityksellistä ja ajankohtaista hänelle. Personoimalla osoitat, että tiedät vastaanottajasta ja hänen tilanteestaan. Keräämällä kontaktin tietoja eri kanavien kautta, kontaktista saadaan parempi kokonaiskuva, jolle on helpompi lähettää relevanttia, kohdennettua markkinointia.

Markkinointiviestien kielen tulee olla asiallista sekä helposti ymmärrettävää ja rakenteen hyvin suunniteltua. On tärkeää, etteivät viestit kuulosta liikaa mainokselta. Kirjoitusvirheet luovat epäammattimaisen ja huolimattoman kuvan. Jos teksti on hankalasti ymmärrettävää ja sanasto ei tule lähelle kuluttajaa, viestin sanoma jää ymmärtämättä.

Henkilökohtainen ja suhteellisen rento viestintä sen sijaan tuo yritystä ja asiakasta lähemmäksi toisiaan. Viestin aihe on ensimmäinen asia, minkä viestin vastaanottaja näkee. Aiheeseen kannattaa siis panostaa, koska viestillä on vain hetki aikaa tehdä vaikutus vastaanottajaan. Hyvä aihe on selkeä ja antaa vastaanottajalle heti kuvan, mistä itse tekstissä tullaan puhumaan. Tekstistä kannattaa tehdä helposti luettavaa, suoraviivaista, mutta toisaalta luovaa ja vivahteikasta. Viesti on hyvä pitää riittävän lyhyenä, sillä pitkät viestit jäävät helposti lukematta arjen kiireessä. Täytyy muistaa myös, että jokaisessa viestissä on oltava lähettäjän yhteystiedot ja lisäksi helppo tapa poistua postituslistalta.

Muita tehostekeinoja ovat interaktiiviset elementit ja liikkuvat kuvat. Interaktiivisuus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukijan ei tarvitse seurata tiettyä linkkiä sähköpostin ulkopuolelle vaan lukijalla on nopea pääsy suoraan sähköpostissa linkin sisältöön. Suurin osa sähköpostipalvelimista ei kuitenkaan tue interaktiivisia elementtejä, joten suurin osa vastaanottajista ei mahdollisesti pysty lukemaan viestiä. Mitä liikkuviin kuviin tulee, ne erottuvat joukosta. Lukija kiinnittää ensimmäisenä huomiota liikkuviin elementteihin. Liikkuvien kuvien kuten GIF:ien tulisi tehostaa, tukea ja tuoda itse viestin sisältöä esille.

Automaatio osana sähköpostimarkkinoinnin kehittämistä

Automaatio mahdollistaa ihmiselle liian työläiden asioiden hyödyntämisen digimarkkinoinnissa ja se tuo mukanaan yhtä reaaliaikaisempaa ja yksilöllisempää markkinointia. Sähköpostiviestien automaation avulla voidaan ennalta määrätä sähköpostiviestijonojen viestien sisältö, vastaanottajat tiettyjen toimintojen perusteella ja lähetysaika. Kun kone hoitaa toistuvien viestien lähetyksen niin itse työntekijällä on aikaa lähettää henkilökohtaisia viestejä ja vastata sellaisiin. Sähköpostimarkkinoinnissa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että automatisoidaan viestejä, jotka lähtevät tilanteissa kuten tilauksen jälkeiset kiitosviestit, uusille uutiskirjeen tilaajille lähetettävät tervehdysviestit ja erilaiset muistutukset esimerkiksi alkavasta alennusmyynnistä.

Automaation suurimpia hyötyjä on ajan ja työvoiman säästämisen ohella monipolviset, ajallisesti rajatut kampanjat. Drip-kampanjat ovat yksi esimerkki, miten workfloweja hyödynnetään. Automaation avulla voidaan houkutella mahdollinen asiakas vähitellen kohti haluttua tavoitetta.

Automaation kautta voidaan ennalta määrätä viestin vastaanottajan sähköpostissa tai yrityksen verkkosivulla tekemän toiminnan perusteella, millainen viesti seuraavaksi lähetetään. Tällaista edellisiin toimiin pohjautuvaa viestipolkua kutsutaan termillä workflow. Jos vastaanottaja ei esimerkiksi avaa tietyn ajan kuluessa lähetettyä viestiä, voidaan hänelle automaation kautta lähettää kertausviesti edellisen viestin sisällöstä. Toinen esimerkki on automaattisen sähköpostiviestin lähettäminen niille, joiden ostoskorissa on tuotteita, mutta osto vahvistamatta. Asiakas on voinut miettiä edellisenä iltana tietyn tuotteen ostamista, mutta ei ole vielä tehnyt ostopäätöstä. Automaattinen muistutusviesti ostoskorissa olevista tuotteista voi olla tekijä, joka sinetöi ostopäätöksen johtaen kauppaan.

ActiveCampaign on yksi palvelu, jonka avulla voi automatisoida yrityksen sähköpostiviestintää. Yritys pystyy luoda ko. sovelluksen avulla edellä mainittuja sähköpostisarjoja, joiden vastaanottaminen riippuu vastaanottajan tekemistä toiminnoista kuten siitä, avaako hän viestiä ja mitä hän tekee yrityksen verkkosivuilla. ActiveCampaign kerää tietoa asiakkaan käyttäytymisestä verkkosivustolla, joka mahdollistaa kerätyn datan käyttämisen myöhemmin tukemaan myyntiä.

Esim. jos rekisteröitynyt asiakas on ostanut yritykseltä talvitakin, niin hänelle voidaan lähettää markkinointiviestejä esimerkiksi talvikengistä ja kaulaliinoista. Yllä oleva esimerkki ostoskorissa olevista tuotteista ja siihen liittyvästä muistutusviestistä on myös hyvä esimerkki kerätyn datan hyödyntämisestä. Tällä tavalla asiakas pystytään kohtaamaan oikealla hetkellä myynnin luomiseksi.

Tiivistettynä ActiveCampaign tukee yrityksen myyntiä, mahdollistaa personoidun markkinoinnin potentiaalisen asiakkaan käyttäytymisen mukaan ja tarjoaa yllämainittua analytiikkaa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät yrityksen verkkosivulla.

Miksi sähköpostimarkkinointi kannattaa?

Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokasta, sillä 2015 tehdyn tutkimuksen mukaan yksi markkinointiin käytetty dollari kykenee tuottamaan 38 dollaria. Sen ROI eli sijoitetun rahan tuotto on siis huomattavan suuri. (Lähde: DMA National Client Email 2015). Sähköpostimarkkinointi oikein tehtynä maksaa siis itsensä moninkertaisena takaisin. Marketing Shepran tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajista 70% oli sitä mieltä, että he haluavat saada viestejä, informaatiota ja mainontaa yrityksiltä sähköpostin kautta, kun taas televisiomainoksia kannatti vain noin 35%. Puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot yrityksiltä menestyivät heikosti, sillä niiden kannatus tippui jo vain noin 17 prosenttiin.

Suurin osa ihmisistä katsoo sähköpostinsa päivittäin, joten sähköpostimarkkinointi pitää oikein tehtynä yrityksen ja asiakkaan lähellä toisiaan sekä tarjoaa ajankohtaista ja relevanttia tietoa asiakkaille yrityksestä. Tämä puolestaan johtaa parhaimmillaan pitkiin asiakassuhteisiin ja asiakas tuntee olevansa yhteydessä yritykseen ja sen ajankohtaisiin tapahtumiin.

Sähköpostimarkkinoinnin personoitavuuden, kohdennettavuuden vuoksi se on tuottavaa ja reaktioita aikaansaavaa. Lisäksi sen eri osa-alueita voidaan selkeästi mitata erilaisilla työkaluilla ja näin ollen kehittää. Esimerkiksi avaus- ja klikkausprosentit mittaavat suoraan sitä, onko palvelua tai tuotetta markkinoitu oikein oikeille ihmisille. A/B testauksen avulla puolestaan markkinointia voidaan kehittää ja tehdä johtopäätöksiä siitä mikä toimii ja mikä ei.

Yrityksen sähköpostimarkkinointikampanja kannattaa tuottaa ulkopuolisella taholla, mikäli yrityksestä ei löydy osaavaa markkinointihenkilöä, joka tuntee data-analytiikan ja automaatioiden salat. Erilaiset digimarkkinointipalvelut tarjoavat usein erittäin laadukasta sähköpostimarkkinointipalvelua huokein hinnoin.

Heräsinkö sinulla kysymyksiä sähköpostimarkkinointi asioista? Ota meihin yhteyttä alta niin autamme sinua tai yritystäsi menestymään sähköpostimarkkinointi strategialla edullisesti.

Anna meille sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi niin olemme sinuun yhteydessä. Tarjouspyyntö sekä konsultointi yrityksellesi tai blogillesi on aina täysin ilmaista eikä se sitouta ostopäätökseen.
Vain jos haluat että soitamme sinulle, ei pakollinen!
Ole meihin yhteydessä :
Limingantie 6, Oulu
+358 449824856
info (at) somepalvelut.fi
2964326-1 Y-Tunnus