Määritä tarkkaan resurssit sosiaalisen median hyödyntämiseen

Markkinointi budjetti :

ostoskori iconi

Onko yrityksesi markkinointibudjetti sosiaalisen median kanavissa 500 vai 1000 euroa? Kuka vastaa yrityksesi Facebook- ja Instagram -postausten julkaisusta? Miten tarkkaan yrityksesi henkilöstöllä on aikaa moderoida keskustelualueita ja vastailla palautteisiin? Onko digimarkkinointi henkilöstösi oikeita vahvuuksia?

Harkitse ulkoistamista toiselle yritykselle :

Riippuen organisaation koosta, on somemarkkinointi mahdollista hoitaa täysin ilman apuvoimia, mutta parhaat ratkaisut saat kustannustehokkaasti valitsemalla ammattilaisen hoitamaan digimarkkinointia. SomePalvelut tuo ratkaisut avaimet käteen -periaatteella asiakaskohtaisesti tarkkaan hiottujen suunnitelmien avulla juuri Sinulle. Tutustu somestrategia-palveluihimme tästä!

Joka tapauksessa on tärkeää määritellä tarkkaan, kenellä on päävastuu somestrategian viemisestä sekä ketkä hoitavat eri kanavien ylläpitoa ja julkaisujen luomista. Tärkeää on myös hahmottaa, kuinka paljon varsinaisesta liiketoiminnasta uhrataan aikaa somemarkkinointiin, sillä silläkin on vaihtoehtoiskustannuksensa, jotka luonnollisesti vaihtelevat eri yritysten kesken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *